Từ: Liên hệ - Trả góp: 20 triệu một tháng triệu/tháng
Từ: Liên hệ - Trả góp: 0 triệu/tháng
Từ: Liên hệ - Trả góp: triệu/tháng